SOUNDBOKS Regler

Holdningen til Soundboks i det offentlige rum har det seneste år ændret sig radikalt. LEJSB har foretaget en undersøgelse, som kigger nærmere på Soundboksejerens holdning til den omdiskuterede "soundboks lov". 

  1. Home
  2. »
  3. blog
  4. »
  5. Soundboks loven

Musikken runger og klokken er kvart over tre om natten, og det er en hverdag – træls? Ja, det vi nogen mene. 
Det er årsagen til, at man fra lovgivende side har indført den omdiskuterede lov, der i daglig tale hedder ‘SOUNDBOKS-loven’. 

Vores medejer, Laust, har snakket med TV2OJ om netop brugen af soundboksene. Læs artiklen om vores udlejning af soundbokse og eddike-sure mennesker, der ikke synes om de larmende soundbokse

Dataene herunder viser en oversigt over anmeldelser af højetalerstøj fordelt på kommuner. En anmeldelse bliver registreret, når en person ringer til politiet og klager over støjen fra en højtaler. 

Hvert år bliver der rapporteret et stigende antal anmeldelser, som følge af, at flere erhverver sig en soundboks. 

Særligt da Coronaepedemien huserede i Danmark, var mange unge ude og nyde vejret med en soundboks som ledsager. Det var en af hovedårsagerne til, at antallet af anmeldelser om Soundboks støj steg gevaldigt i 2020-2021, da man måtte finde alternativer til de lukkede barer og natklubber. 

Politiet har travlt

Tallene viser også, at politiet har været travlt beskæftiget på telefonerne for at modtage anmeldelser. Typisk tager politiet bladet for munden, når de modtager en anmeldelse, og besøger den respektive adresse, hvorfra musikken bliver spillet. Hos LEJSB har vi erfaret, at politiet gør alvor af det, når de siger, at de slukker festen hvis en soundboks spiller for højt. Det har heldigvis ikke ført til politianmeldelser, men det bevidner om, at politiet ikke hviler på laurbærene, når det gælder soundboks-støj. 

I følge LEJSB er det den helt rigtige tilgang til det, men det mener andre måske ikke. Tilføj øverst og slet nedenunder: Vi har hos LEJSB foretaget en undersøgelse blandt 461 soundboksejere for at undersøge holdninger ti ide sanktioner, som politiet har igangsat.

Firmaet SOUNDBOKS har de seneste år været på en alvorlig vækstrejse. Væksten betyder, at der er blevet produceret et stigende antal højttalere, og at der er blevet flere til i bybilledet – særligt i København og Århus. 

Man ville kalde det stigende antal Soundbokse en naturlig udvikling, men udviklingen har været til gene for det offentlige rum i lidt over et år. I august 2020 udsendte politiets sin første, officielle opfordring ifm. et stigende antal politianmeldelser ifm. brug af Soundboks: 

“Derfor kommer vi til at gå mere konsekvent til værks og udstede bøder uden en forudgående advarsel, f.eks. hvis man spiller høj musik på en soundboks i en af byens parker. Samtidig risikerer de ansvarlige, at vi beslaglægger deres musikanlæg.”
Københavns politi

Politiets udmelding
Siden politiets udmelding i sensommeren, 2020, har der været et stigende fokus på brugen af Soundboks i 2021. Navnligt i sommeren 2021, da antallet af udenddørsarrangementer var på sit højeste, var der også temmeligt mange, der spillede musik på Soundboksen. Det fik politiet til at indføre et decideret krav om, at musikken skal slukkes efter 20:00 på hverdage samt søn- og helligdage og 22:00 fredag og lørdag. Det gør sig gældende på følgende områder:

Hvor gælder Soundboks reglerne?

 

 

København

  • Hørsholmparke

  • Dele af fælledparken

  • Haveparken på Islands brygge

Århus

  • Botanisk have

  • Skanseparken

 

Der har været delte holdninger til politiets udmelding. Man kan dele de to lejre op i henholdsvis 1) soundboks-ejere og 2) dem, der er blevet generet af soundboksens støj på utidige tidspunkter. 

Vi hos LEJSB har foretaget en undersøgelse blandt 461 soundboksejere for at undersøge holdningen til de sanktioner, som politiet har igangsat. 


Resultaterne fra undersøgelsen peger på, at bøder ikke er forebyggende på samme måde, som beslaglæggelse af soundboksen er. Sagt med andre ord: man er mere tilbøjelig til at spille musik på højtaleren efter 22:00, hvis konsekvensen er en bøde, end hvis konsekvensen er, at politiet beslaglægger soundboksen. 

Isoleret set er vi hos LEJSB glade for den holdning. Det betyder, at der er mindre sandsynlighed for, at vores soundoks bliver konfiskerede, når de er udlejede i København eller Århus. 

Man kan dog stille spørgsmålstegn ved politiets tiltag med at give bøder er det rigtige at gøre, eftersom størstedelen af de adspurgte ikke påvirkes af frygten for en bøde, når de spiller musik på soundboksen.

Hvad betyder det, hvis Soundboksen bliver beslaglagt? 

“Politiets kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg og musikinstrumenter eller lignedne, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.”
Ordensbekendtgørelsen, 8§

I følge ordensbekendtgørelsen er det forbudt at afspille musik på Soundboksen, såfremt det er til gene for andre. Derfor har politiet hjemmel til at beslaglægge soundboksen eller udstede bøder, hvis de vurderer, at brugen af Soundboksen er til gene for andre i det offentlige rum. 

Forskellen på konfiskering og beslaglæggelse 

Man skal dog notere sig, at politiet ikke har mandat til at konfiskere soundboksen, hvilket er væsentlig i denne sammenhæng. Det vil sige, at politiet ikke har lov til at beholde i  soundboksen i længere tid, efter den er blevet beslaglagt. Det klare udgangspunkt er, at politiets tilbageleverer genstanden – typisk dagen efter, at soundboksen er blevet beslaglagt.

Det betyder også, at der ikke kan rejses nogen straffesag i forbindelse med en beslaglæggelse af soundboksen. Det er naturligvis en ærgreligt situation, hvis soundboksen bliver beslaglagt, men det betyder i mellemtiden, at du sagtens kan stryge ned på den respektive politistation og hente soundboksen dagen derpå, hvis den er blevet beslaglagt. 

Vores blog

Bliv klogere på soundboks-nyheder